31.07-01.08: КЛИНИКА(SPB), Lena Popova, Vanya Tkachev, Utah, Shulya, Tolya Klepalov, Тихон Бойко, Buwalda
31.07-01.08: КЛИНИКА(SPB), Lena Popova, Vanya Tkachev, Utah, Shulya, Tolya Klepalov, Тихон Бойко, Buwalda
from600 / person
31 July, 19:00